Privacy

Met de informatie die in deze stamboom is verwerkt, wordt zorgvuldig omgegaan.

Deze informatie zal ook nooit en te nimmer aan derden worden gegeven, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, niet anders dan als webpublicatie voor genealogische doeleinden.

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid geen prijs stellen op vermelding van uw gegevens in deze stamboom, kunt u dat middels onderstaande verwijzing kenbaar maken.

Door ons een formulier  te sturen, met daarin uw Achternaam, Doopnamen, Roepnaam en de namen van uw vader en/of moeder zullen alle gegevens van u in de stamboom als "Privacy" worden gekenmerkt. 

U blijft wel als kind genoemd bij uw ouders.