Privacy

De historische genealogische informatie zoals in deze stamboom is verwerkt, valt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 25 mei 2018 wat betekent dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Deze informatie zal dan ook nooit en te nimmer aan derden worden gegeven, verkocht of anderszins ter beschikking worden gesteld, niet anders als hieronder is aangegeven.

Van levende personen wordt geen informatie verstrekt, tenzij toestemming is gegeven voor publicatie.

Het overnemen van informatie vanaf de website is uitsluitend toegestaan indien die informatie gebruikt wordt voor genealogische doeleinden en dient altijd te worden voorzien van de tekst: “Bron:familie@vandomselaar.nl”

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid geen prijs stellen op vermelding van uw gegevens in deze stamboom, kunt u dat kenbaar maken door ons een formulier  te sturen, met daarin uw Achternaam, Doopnamen, Roepnaam en geboortedatum, tevens de namen van uw vader en/of moeder.

Na ontvangst zullen, na verwerking van het formulier, alle gegevens van u in de stamboombestanden als "Privacy" worden gekenmerkt en worden niet meer op de website vermeldt.

U blijft wel als kind genoemd bij uw ouders.