Genealogie geslacht 

van Domselaar

(Domseler, Dompseler, Dompselaar, Domselaer, Dompselaer, Donselaar etc.)

De oudste van Domselaar, Evert Lubberts, komen wij tegen in het laatste kwart van de 14e eeuw. Waarschijnlijk hebben de van Domseler's zich toen pas gevestigd in de gemeente Barneveld in het ambt Garderen.

Als bakermat wordt (nog steeds) aangenomen de buurtschap Donkelaar onder Woudenberg. Via verschrijvingen valt dit te verklaren als volgt:

Doncelaar-Donkelaar

Doncelaar-Donselaar-Domselaar-Domseler-Domselaer-Dompselaer etc waarbij de uitgang "laar" of "ler" staat voor een open, ontgonnen plek in het bos, waar dan vaak een al dan niet versterkt huis werd gebouwd.

 

De "van Domselaar's" namen direct een vooraanstaande plaats in het ambt Barneveld in, waarbij zij optraden als Gerichtsman, peinder,later Schout, Kerkmeester en Heemraad terwijl zij bijna allen begraven lagen in het schip en op het koor in de kerk te Barneveld, allen onder een eigen grafzerk.

 

De "van Domselaars-clan" was rijkelijk gezegend met grondbezit, al evenzeer als met zonen. Half Barneveld en een groot deel van de Veluwe mocht tot de bezittingen worden gerekend zoals de (land)goederen en erven Brielaar en Schoonhorst, Emelaar, Otelaar, Schoonderbeek, Malkenhorst, Buitenhuis en Uddel en later nog Estveld, Rootselaar, Twiller en de Schaffelaar. Tot de bezittingen van het geslacht "van Domseler" behoorde ook het huis DOMPSELAER.

In 1773 stond dat ruim "honderd roeden ten westen van de kerk te Overlangbroek nabij Wijk bij Duurstede".

Heer van het huis Dompselaer was Johan van Domseler († 1529). Deze Johan was gerichtsman in Barneveld en heette daar Jan Mor van Domseler.

 

Het geslacht kent een zeer uitgebreide vertakking en heeft zich inmiddels over de gehele wereld verspreid en draagt ook zeer bekende namen.

Als ťťn van de bekendste nazaten van Evert Lubberts van Domselaar mag worden genoemd Jan van Schaffelaar.

Het onderzoek, gedaan door Dr. A.H.J. Prins en beschreven in "Jan van Schaffelaar, Requiem van een Gelderse ruiter"(Schaffelaarreeks nr. 12) geeft aan met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat Jan een zoon was van Gijsbert van Domselaar en Lysbeth van Schaffelaar

Een andere bekende nazaat is de in de vorige eeuw overleden componist Jacob van Domselaer, geboren in Nijkerk en overleden in Bergen (N-H).

In 1832 is Antonie van Domselaar geŽmigreerd naar ArgentiniŽ en ook daar is een grote "van Domselaar-clan" ontstaan. Het overgrote deel van de familie woonde in San Vincente, een plaats in de provincie van Buenos Aires en bezaten daar diverse landerijen. Toen de overheid daar een spoorbaan aan wilde leggen hebben zij grote delen van het land overgedragen aan de regering zodat de bouw van de spoorweg kon doorgaan. Als dank heeft de overheid daar een treinstation gebouwd en het de naam "Domselaar" gegeven. Zoals het vaak met enkel een stationnetje gaat, kwamen er meerdere huizen en een kerk en langzaam groeide het stationnetje uit tot zoals het nu is, het plaatsje "Domselaar". zo'n 60km ten Z.W van Buenos Aires. Op deze laatste foto staan enkele jeugdige van Domselaar's  Dankzij internet kunnen wij zien waar dat plaatsje ligt.

Heldhaftigheid zit de "van Domselaar's" al eeuwen in het bloed. Vochten zij in de 14e-15e eeuw tegen en met de Hertog van Gelre, de Hertog van Kleef of Maximiliaan van Oostenrijk, ook in WO-II vochten de "van Domselaar's" in Nederlandsch IndiŽ tegen de toenmalige bezetter.

Frederik Jan van Domselaar is in 1943 in de strijd tegen de Japanners overleden. Zijn lichaam ligt begraven op de Erebegraafplaats in Kanchanaburi, Thailand.

De van Domselaar's hebben in het verleden goed op de maatschappelijke ladder gestaan. De stad Utrecht heeft in de periode 1573-1628 3 muntmeesters gekend die de naam "van Dompselaer" droegen nl. Hendrik Joostenz. van Dompselaer, Hendrik Hendrikz. van Dompselaer en Floris van Dompselaer.

Zo zijn er ook verschillende "van Domselaar's" Burgermeester geweest van o.a. Harderwijk, Tiel, Amersfoort en Brielle; zijn er velen Gerichtsman, Schepen, Schout etc. geweest; hebben er een aantal hoge militaire rangen bekleed maar het merendeel heeft, voor zover op dit moment bekend, een ondernemend beroep uitgeoefend met daarin opvallend veel Tabaksplanters en Bierbrouwer/Waard.

Dat het ondernemen in de genen zit van de "van Domselaar's" of nazaten daarvan blijkt ook heden ten dage nog bij velen van hen.

Niets in deze stamboom had tot stand kunnen komen zonder de medewerking van anderen en zonder informatiebronnen zoals die heden ten dage voor Genealogisch onderzoek beschikbaar zijn. Op een afzonderlijke pagina zijn deze informatiebronnen dan ook allen genoemd.

Compleet is deze stamboom nog lang niet. Veel informatie ontbreekt. Heeft u wijzigingen of toevoegingen, gebruik dan het wijzigingsformulier.

Bij vele in deze stamboom voorkomende personen, zeker die geleefd hebben in de 14e, 15e en 16e eeuw zijn notities vermeld. Bij het lezen daarvan krijgt u een duidelijker beeld wat ons geslacht in het verleden heeft gedaan en heeft betekent.

Ik wens u veel leesplezier en verneem gaarne uw reactie.