TERUG NAAR START
Maria van den Berg
GeslachtVrouw
Leeftijd49 jaar
 
Geboren3-4-1799teWoudenberg
Gedoopt14-4-1799teWoudenberg
Overleden11-7-1848teMontevideo, Uruquay
Vader Gijsbert van den Berg
 Geboren < 1799
 
Moeder Geertje Lagerweij
 Geboren < 1799
 
 
Huwelijk 26-4-1820 te Woudenberg
 
metAntonie van Domselaar
 Geboren31-12-1789
 Overleden12-5-1861
Kinderen  Maria
Gertrudis
Cornelio
Gijsbertus Bernadino
Notities persoonIn 1851 vindt er een boedelbeschrijving plaats van wijlen Hendrik van Huijgenbos, landb., ov. 05-08-1841 te Scherpenzeel. bezit o.a. een kamp bouwland, genaamd de Omloop, te Woudenberg, sectie B 301, groot 1 bunder, 47 roeden. Titel van aankomst: gekocht voor f 500,= van Anthonie van Domselaar x Maria van den Berg, op 22-04-1829, not. H.A. Vlieckx te Amersfoort. Volgens de koopacte is het 1 bunder, 70 roeden, 36 ellen. En een kamp bouwland, genaamd de Eshof, op de Ekrisdijk onder Woudenberg, sectie B 299, groot 1 bunder, 27 roeden. Titel van aankomst: publiek gekocht voor f 475,= van Anthonie van Domselaar x Maria van den Berg, op 05-02-1829, not. H.A. Vlieckx te Amersfoort. (Notarieel Scherpenzeel 4132, nr. 30; 02-10-1851).
Notities overlijdenVolgens een overlijdensadvertentie:"(13906)
Geheel onverwacht, trof mij heden de gevoeligste slag mijns levens, door het afsterven van mijne onvergetelijke Echtgenote MARIA VAN DEN BERG, in den ouderdom van ruim 49 jaren. Ik verlies in haar de getrouwe gezellinne, in het land mijner vreemdelingschap, en mijne kinderen hunne liefhebbende en zorgende moeder"
Montevideo, 11 juli 1848 ANTONI VAN DOMSELAAR.............