van Domselaar, Antonio
GeslachtMan
Leeftijd44
Geborenwo 30 mrt 1859 te Buenos Aires (Arg)
Gedooptvr 24 jun 1859 te San Vicente, Buenos Aires (ARG)
Overledenvr 3 jul 1903 te Buenos Aires (Arg)
Begraven
BeroepHoofdingenieur Havenwerken
VaderDomselaar, Gijsbertus (Bernadino) van
MoederMitchell, Isabel Blinkhorn
  
Zus Hannah Mary (8)
Broer Bernardino
Broer Cornelio (3)
Zus Gertrude Elizabeth (Isabel) (5)
Broer Juan
Zus Alicia
Zus Charlotte Elisabeth (Isabel) (3)
Zus Bertha
Zus Emily
Broer Bernardino
Broer Alberto
Zus Helena Elvira (8)
Broer Theodoor Thomson (7)
Zus Amy Cecilia
Broer Bernardino Benson (5)
Huwelijk
metRamos, Juanita
Kinderen: (11) Isabel Ana (1)
Cora
Zunilda
Zunilda Maria
Antonio (5)
Bernadino (2)
Esther
Manuel (1)
Elba
Cornelio
Bertha
Notities:
-PersoonOnderstaand bericht stond een week ná het overlijden van Antonio in het regionale blad Negrologia. Na de Spaanse tekst volgt de, zo goed als mogelijk, de Nederlandse vertaling.
**************
Ha fallecido el sábado de la anterior Semana el señor Antonio Van Domselaar, ingeniero jefe de las obras del puerto de la capital y canales de acceso, y su muerte ha causado una penosa impresión, no solamente entre los numerosos empleados de su vasta re part’Ción,sino también entre sus amigos,que eran todos los que le trataban.
El señor Domselaar comenzó ^us esludios en Montevideo bajo la dirección de los ingenieros Fusón, García Zúñiga y señor Pealer en Entre Ríns.
En 1884 comenzó á dirigir la ejecución de las obras del puerto de La Plata y en esta empresa acreditó sus grandes dotes llamando con ellas la
atención del gobierno, que le confió en 1891 el elevado cargo en que le ha sorprendido la muerte.
Durame su administración ahorró al erario alrededor de 500.000 pesos, con los cuales recientemente se adquirid on varias máquinas que eran de
gran necesidad.
El señor Domselaar,ha dejado una numerosa familia desamparada y sus amigos han comenzado á arbitrar recursos loara asegurar su existencia El sepelio de los
restos del señor Domselaar fué una sntida manifestación de duelo.
******
Nederlandse vertaling/Traducción al holandés
******
De heer Antonio Van Domselaar, hoofdingenieur van de werken van de haven van de hoofdstad en de toegangskanalen, is overleden op zaterdag van de vorige week, en zijn dood heeft een pijnlijke indruk veroorzaakt, niet alleen onder de vele medewerkers van zijn overgrote deel, maar ook onder zijn vrienden, die allen waren die hem behandelden .
De heer Domselaar begon zijn studie in Montevideo onder leiding van ingenieurs Fusón, García Zúñiga en de heer Pealer in Entre Ríns.
In 1884 begon hij de uitvoering van de werken van de haven van La Plata te leiden en in dit bedrijf schreef hij zijn grote gaven toe aan het roepen met hen de aandacht van de regering, die hem in 1891 het hoge ambt toevertrouwde waarin hij door de dood is verrast.
Durame zijn administratie bespaarde de schatkist ongeveer 500.000 pesos, waarmee het onlangs werd verworven op verschillende machines die van
grote behoefte.
De heer Domselaar, heeft een grote familie hulpeloos achtergelaten en zijn vrienden zijn begonnen met het arbitreren van middelen om hun bestaan te verzekeren De begrafenis van de
Het stoffelijk overschot van de heer Domselaar was een voortdurende uiting van rouw.

***********
Referentie1051211895
Datumw 27-03-2023