van Domseler, Anthonis
GeslachtMan
Leeftijd
Geboren
Overleden< 1540
Begraven
VaderDomseler, Gijsbert van
MoederByler, Agnes van
  
Zus Baete
Broer Gijsbert (5)
Broer (oude)Evert (6)
Broer Evert van Emeler
Broer Cornelis
Broer Johan (Jan)
Huwelijk
metHel, van der
Kinderen: (7) Catharina
Alijd
Bartraet
Gijsbert
Evert
Herman (2)
Anna
Huwelijk
metLodewijx, Margriet(Griet Of Geertruid)
Kinderen: (1) Anthonis (4)
Notities:
-PersoonWordt meestal genoemd Anthonis van Emeler.
Overlijd vóór 1540.
Trouwt 1e x vermoedelijk een dochter van Herman van der Hel, zuster van Elisabeth van der Hel, die de moeder was van Herman van Domseler. Trouwt 2e x Margriet (Griet, Geertruid), volgens de genealogie Quickborn Margriet Lodewijx, die "zich generende" met brouwen en hetzelfde gebruikende onder de knechten, die binnen Amersfoort door de keizer zijn gelegd, door de overval van Amersfoort zeer grote schade heeft geleden. Zij krijgt toestemming cessie te doen van al haar goederen ten behoeve van haar crediteuren op 3 oktober 1556.
Referentie1051212874
Datumw 07-10-2004