van Domseler, Gijsbert
GeslachtMan
Leeftijd85
Geboren 1415 te Huis Emeler, Ommeland
Overleden 1500 te Huis Emeler, Ommeland
Begraven te Barneveld
BeroepGerichtsman van de Veluwe
VaderDomseler, Johan van
MoederEmeler, Mechteld van
  
Zus Elisabeth
Zus Hendrika (1)
Broer Mor (Gerrit Mor) (7)
Zus Wijnanda
Zus Gijsberta (6)
Broer Gerrit
Broer Evert (7)
Zus Alijda (1)
Huwelijk
metBertreat, N.N.
Kinderen: (3) Evert van Emeler
Cornelis
Johan (Jan)
Huwelijk
metByler, Agnes van
Kinderen: (4) Anthonis (8)
Baete
Gijsbert (5)
(oude)Evert (6)
Huwelijk
metMeeckeren, Margriet van
  
Notities:
-PersoonGijsbert van Domseler, ook wel Gijsbert van Emeler genoemd. Overleden na 1500 en begraven naast zijn broer Mor.
Was verheven in de ridderschap van de Veluwe in 1471 en 1484.

1463, 23 dec., (tot Bernevelt des Vrydages nae Sunte Thomaes’ dach)
Ghijsbert van Domseler aan den heer van Egmont enz. en de stad Arnhem. Verzoek, of voor een zijner borgen, Aelbert van Scaffeler, gezegeld mag worden door Johan van Dompseler, en of hij vrijgeleide heeft.
nb. GA Arnhem, inv.nr. 185, brieflijst nr. 218.
bron: Graswinckel, Inventaris Oud Archief Arnhem
"Eerber vroeme lieve heer en guede vrunde Alsoe ick scryve solde my(ne) borgen; In den eersten Jacob van Wessel ende Aelbert van Scaffeler ende want Aelbert van Scaffeler op dese tijt gheen zegell en heeft soe heeft hij gebeden Jan van Domseler over hem te zegelen. Ende begheer hier off Uwe guetelicke bescreve(ne) antwoirde want ic geleyde van myns heren genade(?) hebbe en van de per-
tijen off niet. Eerber vrome lieve heer en guede vrunde wat ic U to lieve vermach dair in wilt niet in spairen. Got sij mit U. Gezegelt tot Bernevelt des Vrijdags nae sunte Thomas Daeg Anno LXIII. Ghysbert van Domseler"
bron: Prins, A.H.J., Jan van Schaffelaar. Requiem voor een Gelderse Ruiter, Barneveld, 1982, blz. 170.
  
-OverlijdenIn de kerk voor het St Anna-altaar naast zijn broer Mor (Gerrit Mor)
  
-Relaties Bertreat: Niet geheel zeker of deze Gijsbert met ene Bertreat is getrouwd.
Bronnen:
-OverlijdenDNL 09/1962 blz 285
  
-Huwelijk Bertreat:
DNL 09/1962 blz 285
  
-Huwelijk van Byler:
DNL 09/1962 blz 285
  
-Huwelijk van Meeckeren:
DNL 09/1962 blz 285
Referentie1051212563
Datumw 21-03-2022