TERUG NAAR START
Joost Of Gerrit van Domseler
GeslachtMan
Leeftijd< 57 jaar
 
Geboren1549
Overleden< 1606
Vader Mor van Domseler
 Geboren < 1544
 Overleden < 26-2-1569
Moeder Adriana Hackfort
 Geboren 1525
 
Halfzus  Elisabeth
Halfzus  Josina of Joost Geb. 1547
Halfbroer  Gerrit Geb. 1549
Halfbroer  Hendrik
Halfzus  Geertruida
 
Huwelijk
 
metAlijda Bor van Amerongen
 Geboren1550
NotitiesVermoedelijk de vrouw van Joost c.q. Gerrit c.q Gheert
Kinderen  Mor
Kind 2
Kind 3
Kind 4
Onbekende relatievorm
 
metNiet publiek
Kind  Kind 1
Notities persoonJoost (of Gerrit) is een bastaardzoon van Mor en Adriana Hackfort (vermoedelijk zijn tante). die in februari 1557, nu Gerrit geheten, is gelegitimeerd. Deze belooft 27 januari 1570 240 pond te betalen als hij de nalatenschap van zijn vader verkrijgt.
Mogelijk dezelfde als Gerrit van Domseler, van 1586-1588 Schepen te Utrecht.
Misschien dezelfde als Gerrit van Dompselaer, deurwaarder te Utrecht, gehuwd met Aeltgen.
Waarschijnlijk dezelfde als Gheerhardt van Dompselaer, weduwnaar van Alijda Bor van Amerongen die in 1606 overgaat tot scheiding en deling van haar nalatenschap tussen hem en zijn kinderen Adriana, Elijsabeth Maria en Mor.
Vermoedelijk dezelfde Gerrit van Domseler, pachter van de Grote Gelderse Tol, die overlijd tussen 18 juli 1605 en 9 januari 1607 en die o.m. een dochter Adriana had.